Đức Cha Gioan Sanh, Mục Tử Người Cùi Di Linh (1)

 Tiểu sử Đức Cha Gioan Cassaigne, Giám Mục Saigon, đã tình nguyện đến phục vụ người cùi Di Linh rồi lây bệnh cùi và chết giữa những người cùi.

cassaigne

Tin mới

Các tin khác