Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Virus Của Em

Mùa Xuân sang trót lọt
Tưởng như Đông chưa tàn
Mây mù giăng không gian
Chim trời không muốn hót!

cho em di

 

 

 

 

 

 

Ngày cuối tuần lịm ngọt
Cho dù mưa bụi bay
Đến với em cả ngày
Chắc là vui hết sẩy!

Song đến em bữa ấy
Em vừa bị cảm ho
Ôm hôn em chẳng cho
Còn bảo xa ra nữa!

Toan bước ra ngoài cửa
Em nắm lấy tay liền
Nói Virus của em
Không đến từ Vũ Hán.

 

Switch mode views: